Termoform makinelerinde tıbbi ambalajlamanın optimize edilmesi

Termoform makinelerinde tıbbi ambalajlamanın optimize edilmesi

Deneyin metodolojisi ve koşulları
İçinde DPXB serisi(B/C/H Modeli) ZY Otomasyon termoform paketleme makinesi (Şekil 1), entegre makineyi [5] oluşturan aşağıdaki alt sistemleri (birimleri) ayırt etmek mümkündür: alt ağı gevşetmek ve taşımak için ünite, alt ağın termoformuna ünite, basıncın tahliyesi için ünite, paketin sızdırmazlığı ve paketin kesilmesi ve etiketlenmesi. Paketleme işlemlerinin sırası açısından, alt montajlardan ilki, filmi taşıyan silindir tipi film besleyici ve zincirlerden oluşan alt ağın besleme ünitesidir.

Bir sonraki alt montaj, alt ağın termoform ünitesidir. Sıcaklığın etkisi altında alt ağın oluşturulması, şekillendirme odasında gerçekleşir. Alt ağın ısıtılması, termoform prosesindeki başka bir işlemdir. Filmin ısınması ve oluşturulması, şekillendirme sıcaklığının kesin olarak belirlenen değerinde gerçekleşir. Şekillendirmenin gerekli sıcaklığı, termoform makinesinin kontrol konsolundan kontrol edilir. Alt ağın oluşturulması şu şekilde çalıştırılabilir [4]:

·     negatif tip şekillendirme (esnek filmlerin oluşturulması durumunda kullanılır),

·     pozitif tip şekillendirme (yalnızca yarı sert filmlerin oluşturulmasında kullanılır).

Kateter için Termoform MakinesiŞekil 1. Termoform paketleme makinesinin yapımı ve çalışma prensibi [5]: 1 – alt ağ, 2 – alt ağı oluşturan istasyon, 3 – bir ürünün yükleme alanı, 4 – bir ürünle birlikte çekme parçaları, 5 – üst ağı gevşetmek için istasyon, 6 – sızdırmazlık kafası, 7 ve 8 – paketi kesmek için alt montajNegatif şekillendirme iki adımda gerçekleştirilir (Şekil 2). İlk olarak, şekillendirme odasından basıncın boşaltılması nedeniyle, alt ağ gerilir ve bir sonraki ısınmaya maruz kalır. Havalandırma ile tetiklenen şekillendirme odasındaki basınç artışının etkisi altında, alt ağ şekillendirmeye tabi tutulur ve şekil negatif kalıbın şekline bağlı olan çekme parçası formuna ulaşır.

Kateter için Termoform Makinesi

Şekil 2. Standart negatif tip şekillendirme [4]: 1 – ısıtma kafası, 2 – şekillendirme odasından basıncın tahliyesi, 3 – şekillendirmeden önce alt ağ, 4 – negatif kalıp, 5 – şekillendirme odasının havalandırılması, 6 – alt ağdan çekme parçasıBasınç tahliyesinin alt montajı ve alt ağın üst ağ ile sızdırmazlığı, termoformun bir sonraki ünitesidir. Vakum pompası, paketin içinden basınç tahliye işlemini gerçekleştirmek bu ünitenin ana bileşenidir. Bu işlem, basınç değerinin ortam basıncından (yaklaşık 1013 hPa) nihai vakuma (yaklaşık 10 hPa) karşılık gelen bir değere düşürülmesini sağlar. Tahliye işleminin aşamaları ve oluşan alt ağın üst ağ ile sızdırmazlığı Şekil 3'te gösterilmiştir.

Kateter için Termoform Makinesi

Şekil 3. Basınç tahliyesi ve ambalajın sızdırmazlık aşamaları [4]: a) sızdırmazlık odasından basıncın tahliyesi, b) gaz halindeki karışımın dozlanması, c) ambalajın sızdırmazlığı; 1 – sızdırmazlık kafası, 2 – üst ağ, 3 – alt ağdan çekme parçası, 4 – paketlenmiş ürün, 5 – hava, 6 – gaz karışımı